Zion Williamson ra ngoài bao lâu? Lịch trình chấn thương, ngày trở lại, cập nhật mới nhất về ngôi sao Pelicans

Zion Williamson không tránh khỏi chấn thương. Ngôi sao của Pelicans buộc phải ngồi ngoài

Jugo Mobile

Tin tức NBA mới nhất