Zynga chính thức thuộc về Take-Two Interactive khi thỏa thuận kết thúc

Năm 2022 là năm của các vụ mua lại trên hầu hết các lĩnh vực

Jugo Mobile

Tin tức Tin tức mới nhất